Villkor

Villkoren gäller för alla som skickar in en Intresseanmälan via formuläret på våra lediga objekt.

Genom att kryssa för samtycke i denna anmälan och skicka den via Internet ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) till att hyresvärden har full rätt att ta Kreditupplysning genom kronofogdemyndigheten, Upplysningscentralen AB eller liknande.

Jag/vi medger också att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i hyresvärdens dataregister.  Jag/vi är medveten om att hyresvärden förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy.

Jag/vi intygar även att hyresvärden får kontrollera mina inkomstuppgifter och kontakta nuvarande hyresvärd för att hämta erforderliga referenser.