Vanliga frågor & svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren vi får från våra hyresgäster. Klicka på frågekategorierna till vänster för att hitta de svar som passar bäst.

  • Söka lägenhet
  • Inflytt
  • För hyresgäster
  • Utflytt

Söka lägenhet

Söka lägenhet

Alla våra lägenheter inom Göteborg söker du via boplats.se. Lägenheter i övriga orter söks via vår hemsida under ”Lediga bostäder”. Vi tar tyvärr inte emot intresseanmälan via telefon.

Krav på sökande

För att ta del av vår uthyrningspolicy klicka dig in under rubriken Dokument

Vår uthyrningsprocess

Kontakt efter inskickad intresseanmälan

Våra uthyrare kontaktar de utvalda sökande så snart som urvalsprocessen är klar. Har du inte hört något 14 på dagar efter lämnad intresseanmälan så har du med stor sannolikhet inte fått lägenheten. Vi kan tyvärr inte göra något undantag från vår process även om du ringer till oss.

Inflytt

Att tänka på inför inflytt

Det man behöver tänka på vid inflytt är att hyran betalas i förskott.
Du behöver göra en flyttanmälan minst en vecka innan inflyttning.

Du behöver även se till så att elen & hemförsäkringen är igång vid inflyttning.

Se till att du har nycklar & koder klart samt bomnyckel om så behövs.

Tid för inflytt

Inflyttning sker enligt ditt hyresavtal, vanligtvis den första vardagen i månaden. Du har tillgång till lägenheten fr.o.m. kl 13:00 på inflyttningsdagen.

Lägenhetsnycklar & brickor

Innan inflyttning får du nycklar även bricka om så finns. Om man tappar bort nyckeln måste man anmäla det till Västerstaden. Västerstaden gör då en ny nyckel åt Er som Ni får betala för. Det går inte att göra en egen nyckel då den den är "spärrad" för de. Samtliga nycklar ska lämnas tillbaka vid utflytt.

Lån av bomnyckel

För att hålla gårdar fria från bilar finns det bommar. Vid behov kan bomnyckel kvitteras ut på vårt kontor mot en disposition på 700 kr, som återfås vid återlämnad bomnyckel.

Tidigare inflytt

Vill du flytta in tidigare i din blivande lägenhet? Detta är en överenskommelse du gör med den nuvarande hyresgästen och därmed inget som vi handlägger. Viktigt att tänka på är att det är hyresgästen som står på det gällande kontraktet som har ansvar ifall något skulle hända.

Åtgärd av punkter i besiktningprotokollet

I samband med att den nuvarande hyresgästen flyttar gör vi en avflyttningsbesiktning i lägenheten. Detta innebär att vi som hyresvärd går igenom lägenheten noggrant och anmärker på saker som skall åtgärdas. Därefter skriver vi ett protokoll som du som tillträdande hyresgäst får ta del av vid inflytt. De saker som enligt protokollet skall åtgärdas, beställs av oss omgående efter besiktningen och bör vara åtgärdade inom ett par veckor.

Elabonnemang

Som ny hyresgäst hos Västerstaden behöver du först och främst teckna ett elhandelsavtal med valfritt elbolag (t.ex. DinEL). Detta är avtal är för din elförbrukning. Du behöver också teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet på din ort (t.ex. Göteborg Energi). I många fall kan du ha både elnät- och elhandelsavtal med ortens kommunala elbolag. Vem som äger elnätet på din ort kan du se på http://www.natomraden.se/ Skall du flytta in i en studentlägenhet så ingår oftast elen i hyran.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du tecknar en hemförsäkring (Med valfritt försäkringsbolag). Den skyddar dig mot ekonomiska förluster om olyckan skulle vara framme t.ex. vid inbrott, brand eller vattenläcka.

För hyresgäster

Felanmälan

Felanmälan lämnas direkt här på sidan och skickas därefter ut till våra fastighetsskötare. Felanmälningar hanteras endast under normal kontorstid.

Akuta fel efter kontorstid

Vid akuta fel som t.ex. Vattenläcka efter kontorstid kontaktar man vår Securitas Jour på telefonnummer 010-470 53 00. Vid fara för liv och förödelse (t.ex brand) kontaktas alltid SOS Alarm på telefonnummer 112

Andrahandsuthyrning

Vill man hyra ut i andrahand måste man kontakta Västerstaden för ett godkännande. Man hittar då en blankett på vår hemsida som man fyller i och skriver på tillsammans med personen som vill hyra i andrahand. När det är påskrivet ska en kopia skickas till Västerstaden som då ska godkännas. Vill man hyra ut i andrahand pga. att man ska studera på annan ort vill vi ha ett underlag på det. Det som är beaktansvärda skäl är om man ska studera, jobba utomlands eller provbo som sambo.

Lägenhetsbyte

Om du vill byta ut din lägenhet kan du göra det om du själv hittat någon att byta med. Det finns en blankett på hemsidan som du fyller i. Med blanketten ska också personbevis för tilltänkt hyresgäst, anställningsintyg, kopia av ID och kopia av hyresavtal finnas med. Observera att båda hushåll behöver skicka in en blankett.

Trivselregler

För att du och alla andra hyresgäster ska trivas gäller förutom sunt förnuft att våra trivselregler åtföljs. Här kommer lite tips att tänka på:

Grilla
Det råder total förbud att grilla på balkong eller allmänna utrymmen, som inte är avsedd för grillplats. Det gäller såväl kolgrill, som gasolgrill och elgrill. Hyresgäst som grillar trots förbud kan bli ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår.

Balkongen:
Det åligger hyresgästen att hålla ordning på sin balkong/uteplats. Håll din balkong städad. Den ska inte användas som förråd.

Ljudnivåer:
Som lägenhetsinnehavare ansvarar du för den ljudnivå som finns i din lägenhet. Tänk på att inte störa grannar. Om du ska ha fest, prata gärna med dina grannar så att de vet om.

Paraboler:
Det är inte tillåtet att montera egen parabol på balkongen eller husväggen.

Trapphus och allmänna utrymmen:
Trapphus och allmänna utrymmen ska hållas fri från cyklar, barnvagnar och övrigt skräp då dessa kan utgöra livsfara vid en eventuell brand i fastigheten.

Sophantering:
Sopor ska sorteras enligt anvisningarna i fastigheten.

Rökning:
Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i fastigheten, såsom hissar, tvättstugor, källare och trapphus. Det är inte heller tillåtet att röka inne i sin lägenhet. För allas trevnad, vänligen släng inte fimpar på marken.

Kallt i lägenheten

Är det kallt i din lägenhet och temperaturen understiger 18 grader i huset så kontaktar du Västerstaden så vi kan ta en närmare utredning. Västerstaden har en sensor i lägenheterna som känner av temperaturerna utomhus. Elementen styrs efter det. Temperaturen ska ligga mellan 20-23 grader.

Dödsbo

Vid ett dödsfall sägs bostaden och eventuell parkering upp av dödsboets alla dödsbodelägare. För att uppsägningen ska gälla ska ett registerutdrag från Skatteverket bifogas med uppgifter om den avlidne och dess dödsbodelägare. Uppsägningstiden för dödsbo är en månad från och med månadsskiftet efter det att vi fått uppsägningen och att uppsägningen kommer in senast en månad efter dödsfallet. Om uppsägningen kommer in efter en månad gäller tre månaders uppsägningstid. Dödsboet är alltid skyldig att visa lägenheten under uppsägningstiden.

Separation

Om både du och din partner står på hyresavtalet men endast en utav er ska bo kvar, behöver den andra parten säga upp sin del av avtalet. Detta görs skriftligen med namnteckning i original av den part som ska flytta. Uppsägningstiden är som avtalat, normalt 3 månader. Under uppsägningstiden är båda parterna solidariskt ansvariga för hyresinbetalningen och lägenheten.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du tecknar en hemförsäkring (Med valfritt försäkringsbolag). Den skyddar dig mot ekonomiska förluster om olyckan skulle vara framme t.ex. vid inbrott, brand eller vattenläcka.

Parabol

På grund av skaderisk får hyresgästen inte montera parabol på balkong, fasad, tak eller vid uteplats.

Bredband & TV

De flesta av våra fastigheter är anslutna till Com Hem och/eller Bredbandsbolaget. Flyttar du in i ett Com Hem-hus ingår grundutbudet för kabel-TV i din månadshyra. Vill man ha bredband får man teckna ett abonnemang direkt hos Com Hem. Flertalet av våra fastigheter är också anslutna till Bredbandsbolagets fibernät. Där du som kund får möjlighet till hastigheter upp till 1000 mbit/s. För alternativ och priser, gå in på www.bredbandsbolaget.se 

Renovera själv

För att renovera eller göra om i lägenheten måste man kontakta hyresvärden. Då Ni måste få ett godkännande. Mindre saker som tapetsering,målning eller insättning av diskmaskin går oftast bra. Men du som hyresgäst är ansvarig för att allting ska återställas som det var om inte den nya hyresgästen vill ta över det som Ni har. Målas det eller tapetseras ska det vara en så neutral färg som möjligt för att nästkommande hyresgäst ska kunna ha kvar tapeten/färgen. Större renoveringar brukar inte godkännas då det är svårt att återställa det.

Trapphus och allmänna utrymmen

Trapphus och allmäna utrymmen ska hållas rent från brandfarliga föremål så som cyklar, barnvagnar och annat brännbart material. Eftersom trapphus är avsedda som utrymningsväg vid brand finns det högt ställda krav på hur de är konstruerade och vilka material som används när det byggs. Vid en eventuell lägenhetsbrand utformas trappuppgången som en brandcell och det ska finnas brandörrar mot vind och källare. Detta säkerhetstänk förlorar sin förmåga om trapphuset används som förvaringsplats. Att hålla sitt förråd snyggt och så fritt som möjligt från brandfarliga material är också en förutsättning för en tryggare boendemiljö. Ett förråd fyllt till bredden med bråte kan utgöra livsfara vid en eventuell brand. Detta gäller också allmäna utrymmen.

Utemiljö

Utemiljön tar hyresvärden hand om. Vi försöker alla att hålla rent i området för så trivsam miljö som möjligt. Skräpa inte ner på bla. marken då både fåglar och råttor kommer fram.

Förråd

I cykelförråden ska bara fungerande cyklar barnvagnar stå. Har Ni andra saker som behöver förvaras kan du kontakta din hyresvärd för en lämplig lösning.

Sophantering

Sopor skall sorteras enligt anvisningar i fastigheten. Det är viktigt att knyta ihop soppåsen innan den slängs för att undvika problem i soprum och sopnedkast. Finns sopnedkast får inte föremål som är längre än diametern på sopnedkastluckan slängas. Om det sker, är risken stor att föremålet fastnar. Sopor får inte ställas utanför lägenheten i trapphuset då soporna lätt missfärgar golvet. Papperspåsar för biologiskt avfall skall finnas i soprum eller i närheten av tvättstugan. Använd inte plastpåsar! Saknas påsa, vänligen kontakta oss. Det är viktigt vid sortering av biologiskt avfall att inte slänga annat än matavfall. Sopor får inte ställas på marken. Skrymmande grovsopor, såsom möbler, skall lämnas till kommunens återvinningscentral. I de fastigheter där grovsoprum finns, vänligen se anslag vid grovsoprum för särskilda öppettider. Miljöfarligt avfall och elektronik skall hyresgästen på egen hand transportera bort till kommunens återvinningscentral.

Lån av bomnyckel

För att hålla gårdar fria från bilar finns det bommar. Vid behov kan bomnyckel kvitteras ut på vårt kontor mot en disposition på 700 kr, som återfås vid återlämnad bomnyckel.

Borttappad nyckel / bricka

Tappar man bort någon nyckel måste man kontakta Västerstaden då vi behöver göra en ny nyckel åt Er. Ni kan inte göra en ny nyckel själva då nycklarna hos oss är "spärrade" för kopiering. Ni behöver då betala Västerstaden för den nya nyckeln.

Brandvarnare

Alla våra lägenheter skall vara utrustade med en brandvarnare. Finns det ingen i din lägenhet så hör av dig till oss så installerar vi en så fort som möjligt. Du som hyresgäst har alltid ansvaret att regelbundet testa och byta batteriet i din brandvarnare.

Utflytt

Att tänka på vid utflytt

Det man behöver tänka på vid utflyttning är att adressändra, meddela elbolag/bredband/hemförsäkringen. Man behöver även tänka på att tömma förådd, uteplats/balkong mm samt flyttstäda ordentligt. Vi har en checklista på hemsidan som man kan ta hjälp av.

Besiktning

Du som avflyttande hyresgäst har som skyldighet att lämna lägenheten städad. Om lägenheten inte är i tillfredställande skick kommer du som flyttat ut att bli ersättningsskyldig för att lägenheten skall bli tillfredställande städad inför nästa hyresgäst. För att underlätta städningen har vi tagit fram en checklista över vad som skall städas innan man flyttar ut, den kan laddas ner här.

Flytta tidigare

Man får flytta ut tidigare om det är så att nästkommande hyresgäst vill flytta in tidigare och om man har kommit överens om det. Annars är det inte ok att flytta ut tidigare. Då är det 3 månader som gäller.

Flyttstäd.

När det gäller slutstäd ska det vara noga städat så nästa hyresgäst får lägenheten som ny. Ni flyttstädar och vi kommer sedan och besiktigar Er lägenhet. Är det så att vi bedömmer att något i lägenheten har ett onormalt slitage eller att lägenheten inte är noggrannt städad kan hyresgästen bli betalningsskyldig.

Återlämning av nycklar och brickor

När det är dags för återlämning av nycklar och brickor ska samtliga lämnas tillbaka. Lämnas inte alla nycklar tillbaka blir hyresgästen betalningsskyldig.

Felanmälan


Nyheter