Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Förvaltnings AB Västerstaden tillämpar nedanstående krav. Vår uthyrningsavdelning jobbar efter denna policy och ställer dessa krav på alla sökande.

 

Allmänna krav:

 • Sökande skall vara myndig, det vill säga över 18 år samt inneha giltigt personnummer i Sverige.
 • Samtliga sökande skall ha en prov- eller fast anställning. Sökande skall ha en fast bruttoinkomst på minst 4 gånger årshyran för den sökta lägenheten. Viss avvikelse från ovannämnda riktlinjer kan ske i vissa områden. Hyresvärden gör en prövning från fall till fall.
 • Ovanstående skall kunna styrkas med ett arbetsgivarintyg samt längd och typ av anställningsform.
 • För att stå gemensamt på kontraktet skall du och din medsökande leva under äktenskapsliknande förhållanden. (Syskon/kompisar/föräldrar/barn godkänns ej att stå gemensamt på kontraktet).  Är ni gifta/sambo/partner är det ett krav att ni skall stå gemensamt på kontraktet. 
 • Hyresvärden godkänner pension som inkomst, dock måste inkomsten från pension vara minst 4 gånger årshyran för lägenheten.
 • Vid sökande av studentlägenhet godkänner vi studiemedel som inkomst och du måste styrka din studieperiod med ett studieintyg utfärdat av din skola. Sökande skall även lämna en av hyresvärden godkänd borgensman. 

Sökande får inte ha betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder. Vi tar en rutinmässig kreditupplysning på alla blivande hyresgäster.

Ett krav är att hyresgästen skall ha sitt huvudsakliga boende i lägenheten. Detta innebär att den boende skall vara folkbokförd på adressen, senast 4 veckor efter tillträde till lägenheten.

 • Upplåtelse av bostadslägenhet får ej ske till komplementbostad, såsom övernattningslägenhet.

Sökande skall vara skötsam, referenser hämtas från tidigare hyresvärd.

Hyresvärdens målsättning i att förhindra trångboddhet. Det innebär att endast ett begränsat antal personer per lägenhetstyp är tillåten enligt följande:

Lägenhetstyp                               Antal personer per lägenhet

1rok                                                 Max 2st personer

2rok                                                 Max 2st personer

3rok                                                 Max 4st personer

4rok                                                 Max 5st personer

5rok                                                 Max 5st personer

Vanliga frågor om lägenhetsuthyrning

Hur söker jag lägenhet hos er?

Våra lägenheter söks via HomeQ. Så ni gör en intresseanmälan under rubriken lediga bostäder eller går direkt in på HomeQs hemsida.

Krav på sökande?

Läs om vår uthyrningspolicy till vänster

Hur ser uthyrningsprocessen ut?

När blir jag kontaktad efter inskickad intresseanmälan?

Våra uthyrare kontaktar de utvalda sökande så snart som urvalsprocessen är klar. Har du inte hört något på 14 dagar efter lämnad intresseanmälan så har du med stor sannolikhet inte fått lägenheten. Vi kan tyvärr inte göra något undantag från vår process även om du ringer till oss.

Husdjur

Hyresgäster får ha husdjur endast under förutsättning att grannarna inte upplever husdjurets beteende som hotfullt eller störande. Om en hund upplevs som hotfull är det ett ägarproblem oavsett ras och hänsyn skall alltid  visas mot den svaga parten.

 

 • Det är förbjudet att ha en sk kamphund eller under den period som Ni är hyresgäster införskaffa ett sådant husdjur.

Det handlar om hundar som är avlade för en ökad kamplust och som uppvisar ett              aggressivt beteende mot människor och andra hundar, många av våra hyresgäster              upplever en stor otrygghet med den här typen av hundar.

 • Enligt Svenska Kennelklubben finns det historiskt sett ett antal raser som avlats på kamplust och kan definieras som kamphundar:

 

 • American pit bull terrier (pitbull)
 • American staffordshire terrier (amstaff)
 • Bullterrier, miniatyrbullterrier
 • Staffordshire bullterrier (staff)