Nyproduktion bostadsrätter Slätten 1

I stadsdelen Lunden, Göteborg, genomförde vi under 2022 en totalombyggnad av fastigheten Slätten 1. Förutom de befintliga 17 lägenheterna, tillförde vi 3 st. vindslägenheter.

I början av november 2020 beslutades att projektet skall konverteras och bli BRF.

Våra ambitioner med renoveringen var att tillföra högt ställda krav i materialval samt skapa väldisponerade lägenheter.

Vi startade med försäljning av BRF-lägenheter i början av december 2021, tillträde till lägenheterna skedde den 1 september 2022.