Hållbarhet Västerstaden

För Västerstaden handlar hållbarhet om att säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten samtidigt som vi skall stärka vår positiva verkan för ekologisk- och social hållbarhet.

Vi har en flexibel och riskminimerad affärsmodell som gör att våra kunder, medarbetare och ägare kan känna förtroende. Vi arbetar aktivt för anständiga arbetsvillkor och säkrar en långsiktig ekonomisk tillväxt. Vi värnar om våra medarbetare och utvecklar arbetssätt som minskar miljöpåverkan och bidrar till positiva arbetsförhållanden.

Hållbarhet i våra fastigheter

Göteborg Biskopsgården

I vår fastighet på Solstrålegatan i Göteborg, en byggnad uppförd 1965, installerade vi under 2021 solceller för produktion av grön el till hyresgästerna.

Uddevalla ÖoB

I en lokal som idag hyrs av ÖoB i Uddevalla investerade Västerstaden under 2021 i en ny solcellsanläggning för produktion av förnyelsebar el.

Göteborg Tuve

Under hösten 2021 färdigställde Västerstaden nyproduktion av 209 hyreslägenheter i Tuve, Göteborg. I detta projekt installerades solceller för produktion av grön, förnyelsebar el till hyresgästerna.

Miljöansvar

Västerstaden använder resurser som energi och vatten så klokt och effektivt som möjligt samt att både ny-, till- och ombyggnationer byggs med hög miljöstandard. Västerstaden strävar efter att miljöbelastningen av byggande och boende succesivt minskas. Fokus ställs på minskad förbrukning i befintliga fastigheter och effektiv resursförbrukning vid nybyggnationer. Vi tror på smarta samarbeten mellan entreprenörer, fastighetsägare och hyresgäster för ett gemensamt ansvar för klimat och miljö.

Vi vill vara en engagerad part i städer där vi är verksamma genom att samverka med kunder, kommuner och andra samarbetspartners. För Västerstaden är det att långsiktigt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum.

Hållbarhetsinitiativ

Förnybar el från vattenkraftverk

El med garanterat ursprung från förnybar vattenkraft. Energimängden avser produktion och konsumtion under ett kalenderår. Vattenkraft är en beprövad, säker och förnybar energikälla. Villkoren för el från vattenkraft uppfylls och kontrolleras vid koninuerlig intern revision. Systemet med ursprungsgarantier granskas inom ramen för den årliga miljörevisionen enligt ISO 14001.