Andrahandsuthyrning eller Lägenhetsbyte

 

Tillsammans med ansökan om lägenhetsbyte skall följande bifogas:

§ Personbevis för tilltänkt hyresgäst
§ Anställningsintyg
§ Kopia av ID-kort
§ Kopia av hyresavtal

Vänligen observera att Uppskattad handläggningstid är ca 10-12 veckor

Tillsammans med ansökan om andrahandsuthyrning skall följande bifogas:

§ Arbetsintyg/Studieintyg
§ Kopia av andrahandskontraktet 
§ Fullmakt vid delgivning <-Klicka här!

Vänligen observera att Uppskattad handläggningstid är ca 3 veckor

Hur skickar jag in min ansökan?

Skicka in din kompletta ansökan till mailadress: info@vasterstaden.se