UTHYRNING

Tillsammans med ansökan om lägenhetsbyte skall följande bifogas:

§ Personbevis för tilltänkt hyresgäst
§ Anställningsintyg
§ Kopia av ID-kort
§ Kopia av hyresavtal

Vänligen observera att Västerstaden enbart handlägger direktbyten (ej flerpartsbyten).

Tillsammans med ansökan om andrahandsuthyrning skall följande bifogas:

§ Arbetsintyg/Studieintyg
§ Kopia av andrahandskontraktet 
§ Fullmakt vid delgivning <-Klicka här!