06 jul

Västerstaden säljer i Örebro

Förvaltnings AB Västerstaden säljer nu ett bostadsbestånd i Örebro rörande 396 lägenheter med en totalyta på cirka 28 000 kvadratmeter. Köpare är Victoria Park AB (publ). Överlämning sker den 1 september 2017.

Västerstaden förvärvade bostadsbeståndet i Örebro år 2010 av ÖrebroBostäder AB. Västerstaden har sedan dess förvaltat fastigheterna och beståndet är idag fullt uthyrt i förmån av ett långsiktigt arbete.
Försäljningen av beståndet är ett bevis på att långsiktigt arbete ger resultat, något som Västerstaden är mycket stolta över. Från och med den 1 september 2017 tar Victoria Park över de 396 lägenheterna med 28 000 kvadratmeter uthyrningsbara ytor.