03 mar

Västerstaden förvärvar ny fastighet i Hisings Backa

 

Västerstaden köper fastigheten Backa 37:6 på Rimmaregatan, Hisings Backa. Transaktionen omfattar en kommersiell fastighet med total uthyrningsbar yta om 2303 kvadratmeter. Hyresintäkterna uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor.

Fastigheten uppfördes 1977 och genomgick år 2013 en större renovering. Under samma period byttes alla fönster. Byggnaden inrymmer kontor, handel och lager.

 

Som en del av vår affärsplan utökar vi vårt bestånd på Rimmaregatan. Under 2022 kommer vi tillsammans med Göteborgs stad arbeta fram en ny detaljplan för området.

Vi letar ständigt efter nya, spännande förvärv.
Kontakta oss gärna på Västerstaden om du vill vara en del av vår vision.