18 mar

Så hanterar vi Coronasituationen

Vi värnar om våra hyresgäster och medarbetare och vi tycker därför att det är särskilt viktigt att vi alla bidrar till att minska risken för spridning av covid-19. Västerstaden tar den rådande situationen mycket allvarligt och nedan finner du några riktlinjer som vi förhåller oss till och som vi förväntas bli bemött med.

 

Västerstaden i korthet

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar verksamheten därefter. Det innebär att våra rutiner kan komma att ändras framöver i takt med samhällets utveckling. I dagsläget är tillgängligheten av vår personal något begränsad, vilket kan innebära lite längre väntetider för våra hyresgäster.

 • Våra medarbetare kommer inte till jobbet om de har förkylningssymptom.
 • Våra medarbetare tar inte i hand med omtanke om hyresgäster och entreprenörer.
 • Förvaltare och fastighetsskötare tänker på att hålla avstånd till de människor vi bemöter.
 • Vi har kontakt med entreprenörer och leverantörer så att de iakttar försiktighet i enlighet med våra rutiner.
 • Västerstaden undviker externa möten i den mån det går och förespråkar istället digital kommunikation.
 • Våra interna möten och sammankomster är strikt begränsade.
 • Våra medarbetare får regelbunden information om hur de ska undvika smitta och hur de ska agera gentemot medarbetare och kunder.
 • I övrigt löper förvaltningen på som vanligt. I den mån det går hanterar vi uppgifter på distans.

 

För dig som hyresgäst

 • Vi ber er att avvakta med serviceanmälan om ni är sjuk eller har förkylningssymptom och för ärenden som inte är akuta.
  Om en akut serviceanmälan måste göras, informera vår växel, fastighetsskötare eller förvaltare så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas.
 • Om ni är sjuk eller har förkylningssymptom och har bokat tid med fastighetsskötare eller förvaltare ber vi er kontakta oss, så att vi kan boka om den tiden.
 • Vi ber även er som har förkylningssymptom att undvika användandet av gemensamma utrymmen, som exempelvis tvättstugan, om ni absolut inte måste.

 

För oss alla gäller

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har förkylningssymptom.
 • Begränsa sociala sammanhang där smittan kan spridas.
 • Håll dig uppdaterad med nya råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten på www.1177.se.
 • Här kan du även följa Göteborgs Stads utveckling i och med covid-19.

 

Om du är osäker på hur du ska hantera situationen är du alltid välkommen att kontakta oss via mail info@vasterstaden.se eller via växeln på telefon
031-800 780.

Du når även ansvarig förvaltare via informationen som finns i ditt trapphus.