03 apr

Nytt förvaltningsuppdrag i Göteborg

Vi är glada att meddela att vi från och med 2017-04-01 fått i uppdrag av Larsen Fastigheter AB att totalförvalta den nyförvärvade fastigheten Stampen 13:15 belägen på Baldersgatan 2 i Göteborg.

Västerstaden har varit köparens rådgivare i affären och bistår från och med ovan datum köparen med totalförvaltning (teknisk & kameral).

Vårt koncept för totalförvaltning är produkten av lång erfarenhet av både teknisk och kameral förvaltning tillsammans med vår styrka inom fastighetstransaktioner och bolagsaffärer (M&A), skatt och redovisning samt byggprojektledning.

Vill du höra mer om vad vi har att erbjuda? Tveka inte på att kontakta oss.

För mer information:

HANS STRIDH, vVD
031-388 46 02
hans.stridh@vasterstaden.se