05 jul

Renovering av innergård på Kapellplatsen

Nu är innergården på Kapellplatsen 2, Kapellgatan 6 & Erik Dahlbergsgatan 60 äntligen färdigställd.

Projektet startade redan under 2016 men visade sig vara lite mer omfattande än vad vi först trodde. Det som är gjort är ny stensättning och plantering. Armaturer på fasaden och gården är utbytta. Nedre delen av fasaden har fräschats upp med en ljusgrå färg.I portalen mot gatan har det även där målats om och ny sten har lagts. Nya cykelställ har tillkommit för bättre förvaring av cyklar.

I samband med projektet dränerades även huset.

Vi hoppas våra hyresgäster känner sig nöjda och att åtgärden bidrar till ett trivsamt boende.