29 aug

Hyresvärden vilseleder inte de boende i Göteborg

 

Hyresgästföreningen kunde inte acceptera Förvaltnings AB Västerstadens hyreskrav för cirka 1 500 lägenheter i Göteborg, trots att de gått med på höjning i Partille, Kungsbacka och Stenungssund på 1,6%

I Sverige höjs hyrorna med ca 1,9%. I de kommunägda bostadsföretagen i Göteborg höjs hyran med 1,8%. Det är svårt att tro att hela Sverige och de kommunägda företagen inte tar ansvar för sina hyresgäster.

I förhandlingarna om 2020 års hyror lämnade Västerstaden ett slutbud på 1,6 % i likhet med övriga redan färdiga förhandlingar.  Hyresgästföreningen har redan medgivit ca 1,2% i snitt. Vissa av våra nybyggda hus fick betydligt lägre hyror.

Hyresgästföreningen region Västra Sverige har allt svårare att träffa överenskommelse med hyresvärdar. I tre år har de kommunägda företagen hänskjutit förhandlingar till hyresmarknadskommittén. Vi som hyresvärd har i flera år sett betydande svårigheter med förhandlingar i Göteborg. Hyresförhandlingar i Göteborg verkar styras mest av ideologi än de förhållanden som påverkar fastighetsmarknaden. Alla hyresvärdar ställer sig nog frågan om Hyresgästföreningen region Västra Sverige kan agera som en motpart i hyresförhandlingar.

Alla hyresvärdar ser hur samhällspåverkan sker av Coronapandemin. Ännu har inte effekterna varit särskilt stora. Som oftast vill Hyresgästföreningen ta ut svårigheter i förtid. Vi hoppas dock att våra hyresgäster skall få så liten påverkan av pandemin som möjligt.

Som hyresvärd har vi drabbats av taxehöjningar och förbrukningshöjningar, ökade kostnader för fastighetsskötsel m.m. redan från 1 jan. Hyresgästföreningen har visat lite förståelse för detta.

Skillnaden mellan parternas inställning för en normal 3 Rok med snitthyra på
6 900 kr/mån är 27 kr/mån. Detta är vad som skiljer parterna åt. Västerstaden anser att Hyresgästföreningens agerande är oansvarigt och oroar de boende. Eftersom Hyresgästföreningen region Västra Sverige inte längre är part i dessa förhandlingar riktar vi oss till våra hyresgäster och hoppas att de finner vår höjning rimlig.

 

För mer information

Hans Stridh, vVD
031-388 46 02
hans.stridh@vasterstaden.se