19 jan

Fastighetsförvärv i Göteborg, Örgryte

Den 19 januari 2018 förvärvar Västerstaden den anrika fastigheten Parc La Reine på Danska Vägen i Örgryte.

Ursprungligen byggdes huset till en känd skeppsredare i Göteborg. Dock har det de senaste 40 åren bedrivits som festlokal.

Västerstaden kommer att konvertera byggnaden till ett flerfamiljshus.

För mer information

Hans Stridh, vVD
031-388 46 02
hans.stridh@vasterstaden.se