06 apr

Fastighetsförvärv i Göteborg, Johanneberg

Den 6 april 2018 förvärvar och tillträder Västerstaden fastigheten på Viktor Rydbergsgatan 27 i Johanneberg.

Fastigheten består av 17 st hyreslägenheter, de flesta 2-3 rummare.

– Det är ett spännande förvärv där vi ser stor potential att förbättra standarden i både lägenheterna och de gemensamma utrymmen, säger Hans Stridh, vice vd för Förvaltnings AB Västerstaden.