20 jan

Brand Länsmansgården

Till hyresgästerna som drabbades av branden på Solstrålegatan 36-38:
För frågor som rör ersättning ber vi er kontakta ert hemförsäkringsbolag.
Om det uppstår nya skadegörande händelser i förrådsutrymmen eller andra utrymmen ber vi er kontakta polisen.

Den 21 januari kommer rivning av förråden att ske och saneringsarbetet påbörjas därefter. Vi kommer att sanera ventilationsutrymmena och det kommer att drabba er som bor i trappuppgångarna 36, 38, 40, 42.
ISAB kommer att utföra saneringsarbetet rörande ventilationen och kommer att gå ut med mer information via lappning i trapphusen.

För förvaltningsfrågor som rör branden kontaktar ni Hans Eliasson på Västerstaden.

Nyheter