Övre Fogelbergsgatan 1

Påbyggnad

2023-02-10

Information angående avstängning hiss och projektavslut

Från måndag 13 februari till fredag 10 mars skall arbete med hissen utföras med byte av hissmaskin.

Detta arbete medför att den högra hissen kommer att vara permanent avstängd mellan dessa datum. Den vänstra hissen kommer att vara i drift som vanligt under denna period.

Tidplan och projektavslut

Vi närmar oss nu slutet på projektet. För tillfället så kvarstår enbart el-arbeten och färdigställande av ytskikt i lokalen. Under vecka 7 skall också trapphuset färdigställas i sin helhet. Slutbesiktning av lokalen är bokad till mitten av mars.

 

Januari

Arbeten kommer pågå invändigt i lokalen.

Februari

Påbörjas arbete med byte av hissmaskinen på den högra hissen. Arbetet beräknas pågå i 5 veckor och under denna tid kommer ni kunna använda den vänstra hissen.

Samrådsgrupp

Vi kommer att sätta samman en samrådsgrupp med er hyresgäster. Tanken är att denna grupp skall bestå av max 10 hyresgäster som skall avspegla och representera er som bor i huset.

Måndagen 30/5 bjöd vi in de av er max 10 utvalda representanter för ett informationsmöte där vi pratade om projektet och hur det kommer att påverka er samt att ni fick möjlighet att ställa de frågor ni hade gällande den kommande påbyggnationen.

Västerstaden.se

Löpande information om projektet finns alltid att tillgå via Västerstadens hemsida under Hyresgästinformation – Övre Fogelbergsgatan och under Projekt – Övre Fogelbergsgatan.

Kontakt vid frågor


Fastighetsförvaltare

Martin Hall

martin.hall@vasterstaden.se


Projektledare

Sebastian Larsson

sebastian.larsson@vasterstaden.se