Fjällbo Terrass

Information uppdateras löpande varje vecka

2021-09-30

Sedan v. 36 och kommande veckor framöver upprepas samma arbetsmoment. Stommontage och transporter sker som vanligt. Vi återkommer med ny information när det blir aktuellt.

 

2021-09-03

V. 36: Kommande arbeten under veckan:

 • Gjutning plattbärlag vid Sysslomansgatan 40. Måndag 6/9
 • Montage skalväggar vid Sysslomansgatan 39. Måndag 6/9
 • Montage skalväggar och utfackningsväggar vid Sysslomansgatan 40 och 39. Tisdag 7/9
 • Gjutning av badrum vid Sysslomansgatan 39. Onsdag 8/9
 • Montage utfackningsväggar vid Sysslomansgatan 40. Onsdag 8/9.
 • Montage och gjutningsarbeten vid Sysslomansgatan 39 och 40. Skalväggar, badrum och plattbärlag. Torsdag 9/9
 • Montage och gjutningsarbeten vid Sysslomansgatan 40.  Plattbärlag. Fredag 10/9
 • Transporter som vanligt

2021-08-26

V. 35: Kommande arbeten under veckan:

 • Måndag 30/8, påbörjar återfyllning av väggar
 • Onsdag 1/9, lecafyllning
 • Onsdag 1/9 samt torsdag 2/9, montering plattbärlag
 • Torsdag 2/9, gjutning av badrum
 • Fredag 3/9, gjutning av valv samt spontdragning

 

2021-08-20

V. 34: Under veckan kommer montering av skalväggar ske måndag, tisdag samt fredag. Montering av ytterväggar sker tisdag och onsdag, samt montering av plattbärlag torsdag och fredag. Det kommer användas två kranar för montering.

 

2021-08-12

V. 33: Armering av bjälklag sker lördag den 14/8 mellan kl. 10.00 – 15.00
Gjutning av bjälklag sker måndag den 16/8 samt fredag den 20/8.
Återfyllning av väggar.

 

2021-07-01 – information avser v. 27-32

V. 27: Montage skalväggar vid Sysslomansgatan 39, måndag 5/7.
Montage utfackningsväggar vid Sysslomansgatan 39, tisdag 6/7.
Montage skalväggar samt plattbärlag vid Sysslomansgatan 40, torsdag 8/7.
Fortsatta arbeten med platsgjutna väggar.
Återfyllning källarväggar vid Sysslomansgatan 40.
Montage plattbärlag samt gjutning plattbärlag vid Sysslomansgatan 40, fredag 9/7.

V. 28: Arbete med platsgjutna väggar.

V. 29 – 31 är byggarbetsplatsen stängd. 

V. 32: Montage utfackningsväggar vid Sysslomansgatan 39, tisdag 10/8.
Fortsatt arbete med platsgjutna väggar.
Montage plattbärlag vid Sysslomansgatan 40, torsdag 12/8.
Gjutning plattbärlag vid Sysslomansgatan 39, fredag 13/8.

 

2021-06-28

V. 26: Montage utfackningsväggar vid Sysslomansgatan 39, måndag 28/6.
Montage utfackningsväggar vid Sysslomansgatan 40, torsdag 1/7.
Montage plattbärlag vid Sysslomansgatan 39, onsdag 30/6.
Forsatt arbete med platsgjutna väggar samt återfyllning källarväggar vid Sysslomansgatan 40.

 

2021-06-17

V. 25: Gjutning plattbärlag tisdag 22/6 samt torsdag 24/6. Fortsatt arbete med platsgjutna väggar, återfyllning källarväggar vid Sysslomansgatan 40. Montage skalväggar sker onsdag 23/6 vid Sysslomansgatan 39 & 40.

 

2021-06-10

V. 24: Onsdagen den 16/6 samt fredagen den 19/6 kommer gjutning av plattbärlag ske vid Sysslomansgatan 39. Montage av plattbärlag sker på måndag 14/6 vid Sysslomansgatan 40. Fortsatt arbete med platsgjutna väggar. Bortdragning av spont sker onsdag den 16/6 till fredag 19/6, detta innebär högre bullernivå än vanligt.

 

2021-06-03

V. 23: Fortsatt arbete på plattbärlag vid Sysslomansgatan 39 & 40. Fortsatt arbete med platsgjutna väggar och återfyllning av källarväggar.

 

2021-05-27

V. 22: Onsdag den 2/6 sker gjutning plattbärlag vid Sysslomansgatan 39. Arbetena pågår längre än vanligt. Torsdag 3/6 sker montage plattbärlag vid Sysslomansgatan 39. Arbete med plattbärlag vid Sysslomansgatan 40. Arbeten med platsgjutna väggar. Återfyllning källarväggar vid Sysslomansgatan 39.

 

2021-05-20

V. 21: Under kommande vecka sker montage plattbärlag, arbeten med platsgjutna väggar, återfyllning källarväggar vid Sysslomansgatan 39.

 

2021-05-17

V. 20: Måndag den 17/5 kommer gjutning av bottenplatta ske vid Sysslomansgatan 39. Arbetena pågår längre än vanligt och troligtvis sent in på kvällen. Gjutning plattbärlag vid Sysslomansgatan 40 sker torsdag och fredag, 20/5 samt 21/5. Arbete med platsgjutna väggar samt återfyllning källarväggar vid Sysslomansgatan 39 som görs med grävmaskin.

 

2021-05-06

V. 19: Kommande vecka sker plattbärlagsmontage vid Sysslomansgatan 40. Gjutning av bottenplatta vid Sysslomansgatan 39 sker fredagen den 14/5. Arbetena kommer pågå längre än vanligt, troligtvis sent in på kvällen. Under veckan sker även arbeten med platsgjutna väggar.

 

2021-04-29

V. 18: Formning, gjutningsarbeten och armering likt tidigare. Under v. 18 påbörjas även stommontage.

 

2021-04-22

V. 17: Under kommande vecka sker formning och gjutningsarbeten samt armering.

 

2021-04-16

V. 16: Lördagen 17/4 pågår armeringsarbeten vid Sysslomansgatan 39. Dessa arbeten är inte störande. Gjutning av bottenplatta vid Sysslomansgatan 39 sker torsdag 22/4. Arbetena kommer pågå längre än vanligt och troligtvis sent inpå kvällen. Under veckan sker formning och gjutningsarbeten vid Sysslomansgatan 40. Schaktning och transporter fortsätter som vanligt.

 

2021-04-08

V. 15: Arbetet omfattar formning och gjutningsarbete, armering av bottenplatta samt schaktning och transporter likt tidigare. Lördag den 10/4 och söndag 11/4 kommer bodetablering ske och en del lastbilstrafik förekommer.

 

2021-03-31

V. 14: Arbete under vecka 14 avser formning och gjutningsarbeten, armering av bottenplatta, packning av bergkross med vält likt tidigare. Även schaktning och transporter sker som vanligt. Under helgen (10/4 samt 11/4) kommer bodetablering fortsätta och en del transporter kan förekomma.

 

2021-03-24

V. 13: Under vecka 13 etableras manskapsbodar. Fortsatt arbete av schaktning och armering bottenplatta. Dessutom packning av bergkross med vält, som kommer föra mycket oväsen.

 

2021-03-18

V. 12: Fortsatt schaktning, pålning och armering. Gjutning av del av garageplatta är planerat att ske under fredagen.

 

2021-03-11

V. 11: Under vecka elva sker fortsatt schaktning av sprängsten, sprängning, pålning samt armering av bottenplatta.

 

2021-03-04

V. 10: Under kommande vecka sker schaktning av bergmassor, pålning samt armering och gjutning.

 

2021-02-25

V. 9: Fortsatt arbete av sprängning och schaktning. Under veckan gjuts dessutom hissgropar. Pålning startar i början/mitten av veckan.

 

2021-02-19

V. 8: Fortsatt arbete av sprängning och schaktning. Under kommande vecka sker även gjutning.

 

2021-02-11

Under v. 7 fortsätter sprängning och borrning i berg. Schaktning av lera och sprängsten pågår.

 

2021-02-04

Kommande vecka 6 fortsätter arbetet med schaktning, klippning samt bockning av armering. Inför sprängningen kommer borrning i berg att påbörjas och själva sprängningen startar i slutet av v. 6.

 

2021-01-28

Under v. 5 fortsätter schaktningsarbetet. Ytterligare en tornkran monteras under onsdag-fredag. Arbete med bockning och klippning av armering påbörjas, däremot påbörjas inte sprängningsarbeten.

 

2021-01-21

Under v. 4 fortsätter schaktningsarbetet. En tornkran kommer monteras under onsdag-fredag. Sprängentreprenör etablerar sig, dock sker ingen sprängning under veckan.

 

2021-01-14

Likt tidigare fortgår schaktningsarbetet och förankring av spont under v. 3. Dessutom kommer betongentreprenören etablera sig och påbörja arbetet med att gjuta fundament för tornkranarna.

 

2021-01-08

Schaktarbete och kompletteringar på spont sker under kommande v. 2. Det är mycket lastbilstrafik som transporterar bort schaktmassorna.

 

2020-12-18

Under v. 52, måndag-onsdag fortsätter schaktning att pågå, dock inte förankring av spont.
Under v. 53 håller byggarbetsplatsen helt stängt och arbetet med schaktning och spont återupptas igen den 4:e januari 2021.

 

2020-12-11

V. 51 sker fortsatt arbete med förankring utav spont och schaktning.

 

2020-12-03

V. 50 fortsätter arbetet med förankring utav spont och schaktning, likt tidigare.

 

2020-11-26

Under v. 49 kommer fortsatt förankring av spontarbetet ske och även fortsatt schaktarbete. Av säkerhetsskäl kommer stigen mellan skogen och bygget att stängas av under kortare perioder.

 

2020-11-19

Slagningen av spontplankorna färdigställs under v. 47.
Under v. 48 påbörjas förankringen av sponten och schaktarbetet fortgår likt tidigare.

 

2020-11-12

Arbetet med spontning och schaktning fortskrider under v. 47. Spontningsarbetet med de höga ljudnivåerna sker vardagar mellan kl. 07:30-17:00.

 

2020-11-06

Under vecka 46 kommer schaktningsarbetena fortgå. Spontningsarbeten kommer att påbörjas måndagen den 9/11. Detta är ett arbete med hög ljudnivå som beräknas pågå under några veckor framöver. Under veckan kommer dessutom mycket transport av schaktmassorna att ske.

 

2020-10-29

Pågående arbeten under v. 45:

 • Schaktarbeten
 • Utökning av inhägnat område
 • Trappan och stig upp mot berget stängs av
 • Borttransport av schaktmassor
 • Måndag v. 46 påbörjas spontningsarbeten

 

2020-10-22

Asfalteringen av den tillfälliga vägen framför Sysslomansgatan 39 och 40 sker måndag v. 44, om vädret tillåter. Parkeringen stängs av under måndagen vilket innebär att bilarna måste förflyttas till den tillfälliga parkeringen under helgen.

Etablering av grävmaskin och start av schaktning inför grundläggning påbörjas under v.44

 

2020-10-15

Den provisoriska vägen framför Sysslomansgatan 39 och 40 kommer vara färdigställd under v. 43, då flyttas arbetsområdet ut på den gamla vägen.
Även de provisoriska parkeringarna kommer bli färdigställda och uppmärkta. Därmed kommer flytt av bilar till den nya parkeringen ske.

 

2020-09-22

Byggnationen startar i slutet av oktober och arbetsområdet kommer omringas av stängsel från och med den 5:e oktober. Normala arbeten sker vardagar mellan kl. 06:45 – 17:00. Vid pålning, spontning och sprängning är arbetstiderna vardagar mellan kl. 07:30 – 17:00.

Allt som allt beräknas Fjällbo Terrass stå klart för inflyttning hösten 2022. Ett informationsmöte till er hyresgäster som är bosatta på Sysslomansgatorna kommer hållas den 7:e oktober kl. 17:00, uppsamlingsplatsen är på Sysslomansgatan 40. På detta informationsmöte får ni möjlighet att träffa representanter från såväl Betonmast och Västerstaden.

Information som kan vara bra att veta i dagsläget:

 • En tillfällig, grusad väg kommer upprättas för anslutning till Sysslomansgatan 39 och 40.
 • Tillfälliga parkeringar kommer att upprättas på Sysslomansgatan 20-22.
 • Moluckerna för rest- och matavfall kommer försvinna och ersättas med kärl i befintligt sophus där det idag finns sortering.

För övriga frågor, kontakta projektledare Patrik Gustafsson, patrik.gustafsson@vasterstaden.se

Nyheter