Bangatan 32-36 & 40-42

Påbyggnad

Uppdatering 2023-05-12

På grund av omvärldsläget kommer påbyggnadsprojektet på Bangatan att pausas till dess att vi bedömer att situationen är stabil nog för att fortsätta.

Information uppdateras löpande.

 

Generell information

Vi har arbetat fram projekteringsunderlag för att möjliggöra en påbyggnad av fastigheterna på Bangatan 32-42.
Vår ambition, likt hyresgästerna, är att vi kan genomföra detta projekt med kvarboende.

Kvarboende

Kvarboende innebär många problem enligt nedan och vi kommer att erbjuda alla hyresgäster att flytta till nya boenden permanent likväl ersättningslägenheter under projektet, läs mer nedan.

För att bära de nya våningarna måste vi påla delar av bottenplattan. Även om vi eftersträvar att minska omfattningen av pålningen så kommer det innebära stora olägenheter när det utförs. Pålning kommer att ske under dagtid och regleras i tid och omfattning.

De nya hissarna kommer också innebära att de befintliga hissarna kommer att stå stilla i 1-2 månader under projektet.

Projektet skall genomföras på ett område som är trångt och det är stor belastning av trafik på gatan. Detta ställer stora krav på arbetsplatsens säkerhet för er boende, gäster och även för de som skall arbeta här. Vi lägger stor vikt på arbetsmiljön och även att vi kan bygga klimatsmart med de certifieringsklassningar som vi tillämpar.

När det är trångt och jobbigt kommer det krävas att vi kan samarbeta med vår tilltänkta entreprenör. Så under en längre tid kan det vara stor belastning av ljud, många olika typer av entreprenörer, maskiner och nedskräpning. Detta innebär en belastning som vi måste hantera och som är är oundviklig. Stora kranar kommer att placeras på innergårdarna för att försörja bygget med material. Dessa kommer att förankras med pålar ner i garaget och kommer innebära viss problematik.

Framtida renovering

Många av lägenheterna är i behov av renovering för att anpassas till de krav som man kan kräva kring tillgänglighet och standard. De befintliga husen måste även de kommande åren stamrenoveras.

Vi har en dialog kring problemen ovan med Hyresgästföreningen centralt och har framfört våra önskemål att komma åt de befintliga lägenheterna under projektet för att renovera dem.

Projektstatus

Vi ambition var att kunna återuppta upphandlingen av projektet i september i år (2022). Tyvärr så har konjunktur, byggpriser och generella kostnadsökningar fortsatt att vara ogynnsamma vilket gett oss stora svårigheter i att få projektet att gå ihop rent ekonomiskt. Därmed har upphandlingen av projektet inte återupptagits.

Vi kommer fortsatt att avvakta med projektet och sätter siktet på att vi i mars 2023 står inför mer gynnsamma förutsättningar. Med detta sagt så avses detta projekt att i allra högsta grad genomföras.

Önskemål om att flytta

För de som önskar flytta inom vårt bestånd innan påbyggnadsbeslutet är fattat, kan kommunicera era önskemål: geografiskt område, storlek på lägenhet, hyresnivåer etc. med vår hyresadministratör:


Maja

maja.ojala@vasterstaden.se

så får ni företräde till våra uppsagda lägenheter innan de publiceras via Boplats.


 

Kontakt vid frågor


Fastighetsförvaltare
Martin Hall
martin.hall@vasterstaden.se


Hyresdministratör
Maja Ojala
maja.ojala@vasterstaden.se


Projektledare
Sebastian Larsson
sebastian.larsson@vasterstaden.se


Arkitekt
Johan Nilsson
johan.nilsson@vasterstaden.se