Bangatan 32-36 & 40-42

Information uppdateras löpande

2021-02-03

Reviderad 2021-02-10

 

Kv Stigberget – Bangatan 32-42

Vi vill att fler ska få bo i det fina Majorna, i en levande stadsdel med närhet till service och ett rikt kulturutbud, som dessutom erbjuder fina strövområden utefter hamn och natur.

Tillsammans med Göteborgs Stad har därför Västerstaden arbetat fram en ny detaljplan för vårt kvarter. Planen innebär en påbyggnad av tre våningsplan på de tre husen.

 

bangatan påbyggnad

 

Snabbfakta om lägenheterna

I de tre nya våningsplanen bygger vi lägenheter på
2 – 3 RoK. Av de nya lägenheterna kommer de flesta av dem ha fönster åt två väderstreck med fin utsikt och mycket ljusinsläpp. Lägenheterna blir ljusa och rymliga med en luftig planlösning mellan kök och vardagsrum som ger en lättmöblerad och ombonad bostad. Utrustnings- och inredningsnivån är hög med hållbara material.

Väggarna är vitmålade och på golvet ligger ekparkett. Innerdörrarna är vita. I hallen stiger du in på klinkergolv. Badrummen har elvärmegolv med klinker, väggarna pryds med kakel och badrummen utrustas med tvättmaskin. I köket finns diskmaskin och mikrovågsugn.

I de befintliga lägenheterna görs ingen ombyggnad. Planlösning och storleksfördelning håller en bra och modern nivå som är uppskattade. Däremot kommer Västerstaden i samtliga lägenheter genomföra stambyte, ytskiktsrenovering samt badrumsrenovering likt materialstandarden i de påbyggda lägenheterna.

Samtliga hus får ny tillgänglighetsanpassad hiss och entréplan upprustas med ökad tillgänglighet. Trapphusen byggs om med ökad brandsäkerhet. Nya cykel- och rullstolsförråd upprättas i anslutning till huvudentréerna.

Nya lägenhetsförråd byggs i nuvarande garage. Garage och nya, större soprum nås lätt via tillgängliga entréer från entréplanet och hissen.

 

Snabbfakta om status för processen

Västerstadens avsikt är att kontinuerligt hålla denna sida uppdaterad med aktuell information och upprätthålla en öppen dialog med hyresgäster och Hyresgästföreningen.

Processen befinner sig just nu i ett planeringsskede där flertalet beslut endast är preliminärt fattade. Bygglov är sökt för samtliga tre hus. Se nedanstående faktaruta för mer information.

 

Västerstaden kommer att fatta definitivt investeringsbeslut under mars månad i år.

Under byggtiden är det för hyresgästerna, ur säkerhetssynpunkt och komfort, inte möjligt att bo kvar i husen. Det innebär att alla hyresgäster måste flytta ut. Utgångsläget är att så fort byggloven är beslutade och vunnit laga kraft kommer Västerstaden erbjuda evakueringslägenheter under byggprocessen som innebär att hyresgästerna därefter får flytta tillbaka till sin lägenhet när byggnationen är klar. Alternativt kommer Västerstaden erbjuda ett förstahandskontrakt till befintliga hyresgäster i sitt omfattande lägenhetsbestånd i Göteborg.

Byggnationen och inflyttningen av de totalt 169 hyresrätterna sker etappvis med ett hus i taget. Planen är att starta med Bangatan 32 där vi från och med april månad kommer påbörja arbetet med att erbjuda nya lägenheter till de boende. Därefter sker samma process för Bangatan 36 och slutligen Bangatan 40-42.

Med undantag för de hyresgäster som väljer en evakueringslägenhet under byggprocessen kommer samtliga lägenheter i de tre husen förmedlas via vår interna bostadskö. Notera att om ni som hyresgäst väljer att tacka ja till ett annat förstahandskontrakt går det inte att kräva att flytta tillbaka till samma lägenhet som ni avflyttat ifrån. Genom den interna bostadskön kan ni däremot söka och önska om att flytta tillbaka, vilket vi självklart kommer ta i beaktning, men vi kan inte garantera att ni återfår lägenheten ni avflyttat ifrån. Mer information om detta kommer framöver.

I husens markplan finns idag kommersiella lokaler som hyrs ut till olika verksamheter. Dessa byggs om för ökad affärsanpassning och tillgänglighet och kommer att fortsätta hyras ut som lokaler.

 

bangatan fakta

 

 

_______________________________________________________

 

2021-01-25

Viktig information till våra hyresgäster på Bangatan.

Informationsmötet som skulle hållas via Teams den 4:e februari ersätts med en utförlig beskrivning av det planerade projektet och kommer publiceras här på hemsidan den 4:e februari.

Vi har valt att göra på detta sätt då vi anser att ett Teams möte inte skulle generera den typ av kvalitet som ett fysiskt möte eftersom det är många berörda hyresgäster. Under rådande tider är det inte heller genomförbart att träffas fysiskt, varför vi istället kommer förse alla berörda hyresgäster med denna information.

 

2020-12-30

Den 4:e februari 2021 med start klockan 15.00 kommer ett digitalt informationsmöte hållas där ni som är våra hyresgäster på Bangatan har möjlighet att deltaga.

Länk till det digitala mötet finner ni här: -länk- och kommer vara tillgänglig några minuter innan mötet startar.

Om ni inte har Teams-appen i er dator eller mobil går det bra att ansluta via webben. Välj då detta alternativ när ni trycker på länken.

Anslut gärna till mötet i god tid så att ni inte missar viktig information.

 

2020-11-17

Bygglovsansökan för Bangatan 32 – 36 är inlämnad och inom två veckor kommer dessutom bygglov lämnas för Bangatan 40 – 42. Bygglovet omfattar påbyggnad av tre våningsplan samt totalrenovering av befintliga lägenheter.

I dagsläget inväntar vi besked kring bygglovet och vi vill därför informera er om att inget beslut ännu är taget. Om bygglovsansökan blir godkänd är vår ambition att hålla hyresgästinformationsmöte, startat med hyresgästerna på Bangatan 32. Detta informationsmöte kommer att hållas under januari 2021 då vi förhoppningsvis har bygglovet klart och vet hur projektet kommer att ta form.

I samband med godkänt bygglov kommer vi erbjuda hyresgästerna på Banagatan 32 nya lägenheter inom Göteborgs området. Hur denna process går till kommer att beskrivas på informationsmötet i januari.

 

Nyheter