Flatön

VA-anslutning Flatön

Information till er som ännu inte har anslutit er till kommunalt vatten och avlopp på Flatön.

Bor ni på Flatön eller har fritidsboende på denna härliga ö?

Vill ni ansluta er till kommunalt vatten och avlopp för att få mer tid till annat och samtidigt få rent och färskt vatten i kranen?

 

Vad innebär kommunalt vatten och avlopp?

För dig som fastighetsägare innebär det att din fastighet försörjs med vatten och avlopp genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av kommunen där du bor. På Flatön är det Kämpås som äger ledningarna och har därför ansvaret för att se till att ledningarna fungerar som det ska. Vattenkvaliteten är fortfarande Orust kommuns ansvar eftersom de äger reningsverket.

 

Varför kommunalt VA i stället för en egen brunn?

Idag saknar många fastigheter avloppslösningar som uppfyller myndigheternas krav på rening. Vi kan vänta oss att kommunen inom en snar framtid kräver att varje fastighet ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp. Varför?

Risken med ett eget avloppssystem är att det släpper ut avloppsvatten som inte är tillräckligt renat. Detta kan leda till bakterier och övergödning och dessutom förorena grundvattnet som i sin tur kan förorena både ert och er grannes dricksvattenbrunn.

Vattnet som kommer från kommunens vattenverk klassas som livsmedel. Detta garanterar en mycket hög kvalitet och uppfyller med god marginal de krav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.

Om du är i valet och kvalet, ställ dig själv dessa frågor:

  • Hur gammal är anläggningen och när behöver den uppgraderas/renoveras?
  • Finns det föreläggande från miljökontoret på fastighetens avlopp?
  • Vilken typ av avloppsanläggning? Finns det dokumentation/ritningar?
  • Är avloppsanläggningens kapacitet tillräcklig?
  • Vad är driftkostnaden per år?

Att tänka på:

En avloppsanläggning som inte är godkänd måste åtgärdas. Något som kan innebära stora kostnader.

 

Fördelar

En anslutning till det kommunala vattnet och avloppet innebär en mer bekväm vardag. Ni behöver inte längre beställa slamspolning eller hantera eventuella mulltoaletter. Att vara ansluten gör att ni får rent vatten direkt ur kranen och inte behöver oroa er för att dricksvattenbrunnen ska sina.

Avlagringar i wc-stol och tvättställ blir ett minne blott.

Förutom en mer bekväm vardag så kan en fastighet som är påkopplad till det kommunala VA troligtvis också leda till ett ökat värde på er fastighet.


Bakgrund

Vårt arbete om att få kommunalt vatten och avlopp ut till Flatön startade redan i början av 2010-talet. Handelsman Flink behövde bygga fler övernattningslägenheter. Vatten och avlopp blev då en central fråga för dess utbyggnad.

 

Men varför har inte Orust kommun själva byggt ut?

Eftersom Flatön inte räknas som en tätort vill Orust Kommun inte bygga ut sitt befintliga ledningsnät. Detta samtidigt som de ser positivt på Västerstadens initiativ.

Vid en skriftlig förfrågan framkom att det fanns ett stort behov av rent vatten utefter Björnsundsvägen.

I dagsläget har Västerstaden kopplat på sig kommunens ledningar samt lagt ledningar längs med Malön och därefter ut i vattnet. Vid Kämpås varv når ledningarna Flatön, där ledningen delar upp sig. En går upp bakom Handelsman Flink medan den andra slingrar sig vidare till Partillebo:s ’Torget’.

Idag är ett femtontal fastigheter anslutna till det kommunala VA-systemet på Flatön och det är förberett för 150 stycken anslutningar. Vid behov har vi möjlighet att utöka nätet.

Just nu är exempelvis flertalet fastighetsägare i Svarteskär intresserade av att ansluta sig. Vi utreder därför möjligheterna att förlänga det befintliga ledningsnätet.

 

Engångskostnad

Att ansluta sig kostar 315 000 kr per anslutning. I kostnaden ingår avgift till

Orust kommun och Kämpås Ekonomiska Förening.

Vid flera byggnader på fastigheten, byggnader större än 200 kvm samt affärsverksamhet, krävs fler anslutningar.

Löpande kostnader

Utöver den fasta engångskostnaden tillkommer debitering för vattenförbrukning. Lägsta debiteringen är 100 kubikmeter per anslutning/år.

För 2019 är avgifterna enligt följande:

  • 3 978 kr för 100 kbm vatten/år inklusive moms (Orust kommuns avgift)
  • 3 000 kr i driftavgift/år inklusive moms (Västerstadens avgift)

Avgifterna kan komma att justeras, exempelvis om Orust kommun höjer avgiften.

 

Avbetalningsplan

Vi kan även erbjuda en avbetalningsplan för de som vill ansluta sig till det kommunala vattnet men inte har medlen att betala hela kostnaden direkt. För befintlig byggnad är minsta kontantinsats 100.000 kr inklusive moms.

Amorteringen görs på högst 20 år, 4% ränta.

 

ROT-avdrag

Förutom anslutningsavgiften på 315.000 kr tillkommer arbete med schakt och rördragning från Kämpås stamledning till er fastighets inkopplingspunkt.

Detta arbete berättigar till rotavdrag, 30 % på arbetskostnaden

(max 50.000 kr i skatteåterbäring per fastighetsägare).

 

Rent vatten

Många frågar om att enbart koppla in kommunalt vatten. Kämpås Ek. F kan mycket väl godkänna detta men anslutningsavgiften blir inte reducerad. Bara vattenledning kan innebära att ledningen förses med värmekabel och således inte behöver schaktas ner lika djupt, dock.

 

Entreprenörer

Vi använder oss utav krediterade markentreprenörer vilket vi även rekommenderar de som vill ansluta sig att använda sig utav.

Markentreprenörerna är väl insatta i projektet vilket förenklar en eventuell påkoppling.

Ett tips är att samordna en eventuell påkoppling med era grannar. Kostnaden som entreprenören debiterar er kan då eventuellt minska.

 

Tveka inte, kontakta Benny eller Ann-Katrin för mer information!

 

Benny Dickborn

be.dickborn@hotmail.se

 

Ann Katrin Sörkvist

031-800780

ann-katrin.sorkvist@vasterstaden.se

Nyheter