Västerstaden flyttar Göteborgskontor - Kundtjänst Göteborg stängt fredag 2018-12-14

Fredagen den 2018-12-14 flyttar Västerstaden sitt huvudkontor i Göteborg från Viktoriagatan 3 till Hedåsgatan 3. Kundtjänst Göteborg kommer därför hållas stängd från torsdagen den 2018-12-13 kl 15:00 och öppnar åter måndagen den 2018-12-17 kl 08:00.

Dokument

Uppsägning

Uppsägning av bostad


Uppsägning av parkering


Att tänka på vid uppsägning av bostad eller parkering:
Vill du säga upp din lägenhet eller parkering skall uppsägningen vara oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden. Uppsägningstiden gäller från den sista i månaden och 3 månader framåt. Uppsägningen kan göras på baksidan av ditt kontrakt under ”Överenskommelse om uppsägning”, eller på blanketterna ovan.


Samtliga dokument som erfordras skickas via brev till:
Förvaltnings AB Västerstaden
Box 11094
404 22 Göteborg

 

Ansökan

Ansökan om lägenhetsbyte

Tillsammans med ansökan om lägenhetsbyte skall följande bifogas:

§ Personbevis för tilltänkt hyresgäst
§ Anställningsintyg
§ Kopia av ID-kort
§ Kopia av hyresavtal


Ansökan om andrahandsuthyrning

Tillsammans med ansökan om andrahandsuthyrning skall följande bifogas:

§ Arbetsintyg/Studieintyg
§ Kopia av andrahandskontraktet
§ Fullmakt vid delgivning

Nyheter