Dokument

Uppsägning

Uppsägning av bostad


Uppsägning av parkering


Uppsägning av förråd


Att tänka på vid uppsägning av bostad eller parkering:
Vill du säga upp din lägenhet eller parkering skall uppsägningen vara oss tillhanda senast den sista vardagen i månaden. Uppsägningstiden gäller från den sista i månaden och 3 månader framåt. Uppsägningen kan göras på baksidan av ditt kontrakt under ”Överenskommelse om uppsägning” eller på blanketterna ovan.


Samtliga dokument som erfordras skickas till:

Göteborg/Kungsbacka: uthyrning.gbg@vasterstaden.se
Övriga orter: uthyrning@vasterstaden.se

Alternativt skickas via brev till:
Förvaltnings AB Västerstaden
Box 11094
404 22 Göteborg

 

Ansökan

Ansökan om lägenhetsbyte

Tillsammans med ansökan om lägenhetsbyte skall följande bifogas:

§ Personbevis för tilltänkt hyresgäst
§ Anställningsintyg
§ Kopia av ID-kort
§ Kopia av hyresavtal

Vänligen observera att Västerstaden enbart handlägger direktbyten (ej flerpartsbyten).


Ansökan om andrahandsuthyrning

Tillsammans med ansökan om andrahandsuthyrning skall följande bifogas:

§ Arbetsintyg/Studieintyg
§ Kopia av andrahandskontraktet
§ Fullmakt vid delgivning


Ansökan om lägenhetsbyte eller andrahandsuthyrning skickas till:

Epost: info@vasterstaden.se

Alternativt skickas via brev till:
Förvaltnings AB Västerstaden
Box 11094
404 22 Göteborg