Fastighetsutveckling av Kv. Flugan i Borås

Västerstaden har under våren och sommaren 2021 arbetat med att plocka fram förslag för ny detaljplan avseende Kv Flugan, Lundbygatan 4-6 / Bergslenagatan 5.

Visionen med fastighetsutvecklingen är att berika området såväl estetiskt som användarvänligt. Vi möjliggör att fler får chans till en lägenhet i en stadsdel under utveckling.

 

 

Josefssons-huset, fastigheten med ICA-butiken i bottenplan, kommer bestå av handel i entréplan och bostäder på våning 2-4. Visionen är att lägenheterna ska kretsa kring ett inre atrium med nya glaspartier mot öster och väster.

 

 

ICA-butiken får en ny och fräsch entré och förbättrade logistikmöjligheter. Entrén förflyttas även till det nya stråket längs med Bergslenagatan.

 

 

I anslutning till Bergslenarondellen upprättas bostäder. Fastigheten är inspirerad av schweiziska Zölly Tower i Zürich och kommer bestå av 12 våningsplan.

 

 

Intill de båda fastigheterna kommer ett tvåvånings p-däck byggas med grönt tak. P-däcket kommer vara länkat till Josefssons-huset via en gångbana och tillgodose parkeringsbehovet för såväl besökare som hyresgäster.

 

 

Kontakt vid frågor

Fastighetsförvaltare

Oscar De Massa

oscar.de.massa@vasterstaden.se


Projektledare

Sebastian Larsson

sebastian.larsson@vasterstaden.se


Arkitekt

Johan Nilsson

johan.nilsson@vasterstaden.se