Påbyggnad Bangatan

Bangatan, Majorna

I dagarna vann en ny detaljplan för Kvarteret Signalen laga kraft. Det handlar om de byggnader på Bangatan, vid hållplatsen Fjällgatan.

 

Husen byggdes för snart 60 år ­sedan och har en höjd på sex våningar med en sjunde indragen våning samt butiker på bottenplan.

Under en lång tid har fastighetsägarna försökt få igenom en ny detaljplan som tillåter en utbyggnad på fastig­heterna.

Vi har jobbat med att få detta godkänt sedan 2004, så det har tagit lång tid att få till en detaljplan.

Först i slutet av juni i år, 15 år senare, började en ny detaljplan gälla. Den nya detaljplanen innebär att husen nu kan växa med tre nya indragna våningar med sammanlagt cirka 50 nya lägenheter. På Bangatan kommer det alltså framåt i tid finnas tre stycken tiovåningshus.

Mellan de tre fastigheterna finns det idag parkeringsgarage. Detalj­planen möjliggör, utifrån nya bestämmelser för parkering, en utökning av affärslokaler på de här delarna jämfört med i dag.

I framtiden kommer andelen av garage minska. Garaget som vetter ut mot gatan kommer således bli ett mer levande markplan med möjlighet till restauranger, kaféer och annat.

Detaljplanen har visserligen varit knepig att få till, men den går hand i hand med stadens utbyggnadsstrategi som bygger på förtätning. Utifrån det är det en väldigt bra plats att göra just detta på. Marken är redan bebyggd och man tar ingen ny mark i anspråk samt att det är nära till kollektivtrafik och matbutiker.

Fastigheterna kom till i mitten av 60-talet i samband med ”totalsaneringen” i Göteborg då många gamla fastigheter revs. De tre husen ingår inte i den äldre bebyggelsen i närområdet, som ingår i ett riks­intresse. Den omkringliggande bebyggelsen, som bland annat har kulturhistoriska värden, har varit en utmaning när Stadsbyggnadskontoret tagit fram den nya detaljplanen.

Under hösten kommer vi från Västerstaden börja projektera en eventuell påbyggnad och vilka konsekvenser det har teknisk och även ekonomiskt.

Vi kommer att informera alla berörda hyresgäster och under hösten kommer vi kalla till möte och informera kring vår process där alla får tillfälle att ställa sina frågor kring projektet.

Eventuella frågor besvaras av Hans Stridh enligt nedan:

hans.stridh@vasterstaden.se

 

Nyheter