Påbyggnad Bangatan

Bangatan, Majorna

Information
Vi har under hösten arbetat fram projekterings-
underlag för att möjliggöra en påbyggnad av fastigheterna på Bangatan 32-42.

 

Vår ambition likt hyresgästerna, är att vi kan genomföra detta projekt med kvarboende.

Kvarboende innehåller många problem enligt nedan och vi kommer att erbjuda alla hyresgästerna att flytta till nya boenden permanent likväl ersättningslägenheter under projektet, läs mer nedan.

För att bära de nya våningarna måste vi påla delar av bottenplattan. Även om vi eftersträvar att minska omfattningen av pålningen så kommer det innebära stora olägenheter när det utförs. Pålning kommer att ske under dagtid och regleras i tid och omfattning.

De nya hissarna kommer också innebära att de befintliga hissarna kommer att stå stilla i 1-2 månader under projektet.

 

Projektet skall genomföras på ett område som är trångt och det är stor belastning av trafik på gatan. Detta ställer stora krav på arbetsplatsens säkerhet för er boende, gäster och även för de som skall arbeta här. Vi lägger stor vikt på arbetsmiljön och även att vi kan bygga klimatsmart med de certifieringsklassningar som vi tillämpar.

 

När det är trångt och jobbigt kommer det krävas att vi kan samarbeta med vår tilltänkta entreprenör. Så under en längre tid kan det vara stor belastning av ljud, många olika typer av entreprenörer, maskiner och nedskräpning. Detta innebär en belastning som vi måste hantera och är oundviklig. Stora kranar kommer att placeras på innergårdarna för att försörja bygget med material. Dessa kommer att förankras med pålar ner i garaget och innebär ett visst problem.

 

Många av lägenheterna är i behov av renovering för att anpassas till de krav som man kan kräva kring tillgänglighet och standard. De befintliga husen måste även de kommande åren stamrenoveras.

Vi har en dialog kring ovan problem med Hyresgästföreningen centralt och har även framfört våra önskemål att komma åt de befintliga lägenheterna under projektet för att renovera dem.

Vi har i slutet av mars fattat ett beslut att det finns ekonomiska och tekniska möjligheter att driva detta projekt i hamn.

Därav ökar projektorganisationen sitt arbete med att säkerställa entreprenaden samt starta detalj projektering. Vår ambition är att vi skall kunna starta med projektet under hösten.

 

Vi har kommunikation med HGF centralt i de väsentliga delarna som berör projektet.

I april kommer vi att fördjupa vår dialog med den lokala hyresgästföreningen om projektets möjligheter och problem.

 

Nu när det finns ett beslut om fortsättning, att gå vidare med påbyggnaden – kommer vi att kommunicera de förutsättningar som gäller för projektet i början av maj, sk ”Stormöte” med alla befintliga hyresgäster. Detta ”stormöte” har vi som ambition att genomföra fysiskt men erbjuda tillgänglighet via Teams eller motsvarande forum.

Kallelse sker via hemsida och anslag i trapphus. Vi återkommer med exakt tid och forum när vi är överens med HGF i denna fråga.

Löpande information kommer att publiceras i detta forum (hemsidan) allt för att undvika spekulationer som är direkt felaktiga.

 

Önskemål om att flytta

För de som önskar flytta från Bangatan inom vårt fastighetsbestånd i stor-Göteborg, kan kommunicera era önskemål: geografiskt område, storlek på lägenhet, hyresnivåer etc. med vår hyresadministratör:


Malin Andersson

malin.andersson@vasterstaden.se


så får ni företräde till våra uppsagda lägenheter innan de publiceras via Boplats.

 

Kontakt vid frågor

Fastighetsförvaltare

Martin Hall

martin.hall@vasterstaden.se


Hyresdministratör

Malin Andersson

malin.andersson@vasterstaden.se


Projektledare

Sebastian Larsson

sebastian.larsson@vasterstaden.se


Arkitekt

Johan Nilsson

johan.nilsson@vasterstaden.se