Affärsområde Projektutveckling

Projektutveckling innebär att vi själva ansvarar för hela kedjan från markförvärv, bygglovsprocess och ända fram till färdig byggnad. Det gäller även ombyggnation av befintliga fastigheter avseende ROT- och ombyggnadsprocesser.

Västerstadens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter långsiktigt. Vår målsättning är att bygga långa stabila relationer med både våra affärspartners och våra hyresgäster. För oss betyder god förvaltning att värna om varje hus.

Cyklonvägen, Uddevalla

Vi erbjuder intern intresseanmälan för våra nyrenoverade lägenheter på Cyklonvägen.

Tuve, Göteborg

Vi erbjuder intern intresseanmälan för våra nyproducerade lägenheter i Tuve.

Nyheter