Om Västerstaden

Förvaltnings AB Västerstaden

Västerstaden grundades 1970 av Handelsbanken för att förvalta bankens fastigheter. Sedan 1990 ägs företaget av Sven Gustafsson och tillika VD.

Vår förvaltning omfattar idag ca 3.500 lägenheter och 300 lokaler i 100 fastigheter, fördelat på åtta olika städer med en totalyta på 275.000 kvm. Hyresomsättningen uppgår till drygt 275 miljoner kronor.

Västerstadens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter långsiktigt. Vår målsättning är att bygga långa stabila relationer med både våra affärspartners och våra hyresgäster. För oss betyder god förvaltning att värna om varje hus.

Vi hjälper ett femtiotal fastighetsägare med total-, teknisk- och kameral förvaltning. Vårt huvudkontor är beläget i Göteborg där vårt bestånd är störst men vi har även fastigheter och förvaltningsobjekt i Lerum, Stenungsund, Uddevalla, Trollhättan, Borås & Vara.

Utöver vår externförvaltning och vårt breda tjänsteutbud gentemot fastighetsägare, äger vi fastigheter själva såväl som tillsammans med våra fastighetsägande kunder.

Nyheter