Om Västerstaden

Vår bakgrund

Västerstadens grundaffärsidé är att äga och förvalta fastigheter långsiktigt. Målsättningen är att bygga långa och stabila relationer med både våra affärspartners och våra hyresgäster. För oss betyder god förvaltning att värna om varje hus och dess invånare.

Västerstaden grundades 1970 av Handelsbanken för att förvalta bankens fastigheter. Sedan 1990 ägs företaget av Sven Gustafsson tillika VD.

Västerstaden har sedan dess expanderat och idag omsätter vi cirka 3.200 lägenheter och 294 lokaler i 96 fastigheter, fördelat på nio olika städer med en totalyta om 264.000 kvm. Hyresomsättningen uppgår till 371 miljoner kronor.

 

Det här gör vi

Vi hjälper ett femtiotal fastighetsägare med total-, teknisk – och kameral förvaltning. Vårt huvudkontor är beläget i Göteborg där vi sitter 15 stycken medarbetare med arbetsuppgifter inom projektledning, förvaltning, uthyrning och ekonomi. Vi brinner för den personliga kontakten och erbjuder även rådgivning längs hela vägen från förvärv till försäljning. Många gånger är vi rådgivare för både säljande och köpande part då försäljning sker internt mellan våra kunder.

På uppdrag från fastighetsägare förvaltar vi fastigheterna. Vi ser till att samtliga lägenheter är uthyrda, att lägenheterna är i ett fint skick och att området runt omkring är trevligt. Vi är ansiktet utåt och tar vårt ansvar för att både fastighetsägare och hyresgäster ska vara nöjda.

Utöver vår externförvaltning och vårt breda tjänsteutbud gentemot fastighetsägare, äger vi fastigheter själva såväl som tillsammans med våra fastighetsägande kunder.